RSS

Tak przedstawiano psy w EgipciePierwsze wzmianki o psach zbliżonych wyglądem do współczesnego basenji pochodzą z Egiptu z 2700 roku p.n.e. Najstarszy wizerunek tych psów odnaleziono w grobowcu faraona Cheopsa. W Egipcie basenji pełniły rolę psów stróżujących, myśliwskich i jednocześnie były psami do towarzystwa. Już wtedy opisywano, że jest to pies wyjący (jodłujący) w odróżnieniu od innych żyjących w tamtych czasach.

Trudno stwierdzić, czy pierwsze basenji przywędrowały do Egiptu z głębi Afryki, czy też odwrotnie. Więcej zwolenników ma jednak wersja pierwsza, tłumacząca, że plemiona Pigmejów były bardzo niechętne wszelkim napływą ze świata zewnętrznego. Według drugiej teorii to Egipcjanie na skutek odpowiedni prowadzonej hodowli doprowadzili do efektu zakręconego ogona i nieszczekania. Warto podkreślić, że w Kongo psy te służyły przede wszystkim do polowania (zaganiania zwierzyny) oraz... do zaspokajania głodu. Podczas polowania nosiły na szyjach drewniane dzwoneczki, których dźwięk pozwalał myśliwym zorientować się gdzie w danym momencie znajdują się och psy.

Psy do Europy trafiły pod koniec XIX w. W 1895 roku były pokazywane na angielskim Crufcie jako teriery z Kongo. Jednak nie dochowano się po nich potomstwa, gdyż padły na nosówkę.

W 1908 roku urodził się pierwszy miot basenji w berlińskim ogrodzie zoologicznym. Prze pół wieku sprowadzano z Afryki kolejne psy i suki. Część z nich zapoczątkowała hodowle, inne nie dały potomstwa, gdyż nie były odporne na panujące w Europie psie choroby. Ponieważ rasa najszybciej rozwijała się w Anglii, ten kraj został ich patronem. W 1942 roku ogłoszono pierwszy oficjalny wzorzec rasy basenji.
Historia rasy zaczerpnięta z miesięcznika "Przyjaciel Pies", nr10, 2006r.

Basenjis sięgają czasów starożytnych i wiążą się z egipskim bogiem Anubis.
Anubis